Runners Essentials Vitamin hàng ngày

Sức mạnh tổng hợp của khoa học, điền kinh và dinh dưỡng

Các vitamin thiết yếu, chất chống oxy hóa mạnh mẽ và các chất thích ứng tạo năng lượng kết hợp trong một công thức độc quyền hàng ngày. Bác sĩ, vận động viên ưu tú và chuyên gia dinh dưỡng đã xây dựng và dựa trên khoa học thực sự.
Không biến đổi gen và Gluten Free. Thuốc được chứng nhận BSCG Free®.