Runners Essentials Vitamin hàng ngàyĐược công nhận là hiệu quả riêng lẻ, các thành phần của chúng tôi được kết hợp để tạo ra một hiệu ứng hiệp đồng mạnh mẽ.

VITAMIN NINE ESSENTIAL

VITAMIN ESSENTIAL
% DV
Vitamin D3 800 IU 100
Thiamine B1 5mg 417
Riboflavin B2 5mg 385
B3 Niacin 16mg 100
B5 axit pantothenic 5mg 100
B6 Pyridoxin 6mg 353
B7 Biotin 30 mcg 100
B12 Cyanocobalamin 5mcg 208
Axit folate / Folic 400 mcg 167


BA PHẦN MỀM NỀN TẢNG ESSENTIAL

CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG ESSENTIAL % DV
Bàn là 22mg 122
kẽm 11 mg 100
Chromium 35 mg 100


SIX SIÊU ANTI-OXIDANTS

Chiết xuất trà xanh 200 mg
CoQ10 75mg
Ginkgo Biloba 50mg
Quercetin 200 mg
Astaxanthin 2mg
Curcumin (củ nghệ) 50mg

KẾT THÚC NGAY BÂY GIỜ CỦA ADAPTOGENS - 600 MG

Rhodiola
Nhân sâm
Chiết xuất củ cải đường
Chiết xuất vỏ cây thông Proanthocyanidin (tương đương với Pycnogenol)